רבני הקהילות: "מי שאינו מתחסן עובר על לאו"

יוסי לוז
ט"ז טבת ה'תשפ"א 31/12/20
במכתב מיוחד שהתפרסם אמש על ידי רב העיר הגר"מ מלכא, כשאליו הצטרפו עשרות רבני קהילות מהעיר, הוא התבטא, כי "כל הנמנע מחיסון הרי הוא מבטל מצות עשה ונשמרתם ועובר על לא תעשה לא תשים דמים בביתך" • לאור המצב, התבקשו תושבי העיר לקבל על עצמם להקדים את קבלת השבת
צילום: מתוך אתר משרד הבריאות
צילום: מתוך אתר משרד הבריאות

בקריאת קודש מיוחדת לתושבי העיר אלעד כתב רבה של העיר הגאון רבי מרדכי מלכא, במכתב עליו חתמו רבני הקהילות, על החובה מהתורה להתחסן והסגולה לביטול המגיפה, תוך שהוסיף וביקש כי לאור המצב תושבי העיר יקבלו על עצמם בתקופה זו, להקדים את קבלת השבת בעשר דקות.

במכתב, אליו כאמור הצטרפו עשרות רבני קהילות מהעיר, נכתב: "הנני בזה פונה בקריאה לכל תושבי עירנו היקרים לאחר והקב"ה גבר חסדו עלינו לתת חכמה ביד הרופאים להמציא את החיסון נגד הנגיף ואושר על ידי הגוף  המוסמך העולמי ואף התייעצתי עם מומחי הרפואה שאין מה לחשוש מהחיסון".

"מצוה דאורייתא על כל אדם  לקחת החיסון ולשמור נפשו ובני ביתו מהמגיפה אשר רבים חללים הפילה", הוסיף רב העיר, תוך שהדגיש, כי "כל הנמנע מחיסון הרי הוא מבטל מצות עשה ונשמרתם ועובר על לא תעשה לא תשים דמים בביתך".

בשלהי המכתב, על חתמו רב העיר ועשרות רבני הקהילות בעיר, נקראו תושבי העיר לקבל את השבת מוקדם כסגולה לביטול המגיפה. "סגולה בדוקה ומנוסה, שמבטלת כל גזירה רעה, לאור המצב שהולך ומחמיר, כל אחד מתושבי עירנו יקבל עליו בל"נ בתקופה זו להקדים את קבלת השבת עשר דקות ובזכות השבת יסיר המגיפה במהרה".

נזכיר, כי בשבוע שעבר הגיע רב העיר הגאון הגדול הרב מרדכי מלכא לקבל את החיסון נגד מגיפת הקורונה ואף חיבר תפילה מיוחדת ו'לשם ייחוד' מיוחד שתיקן לומר קודם קבלת החיסון, זאת כהמשך לקריאה המשותפת שהוציא, יחד עם רבני העיר הגרש"ז גרוסמן והגר"ז הורביץ, להתחסן נגד נגיף הקורונה ובכך לעצור את המגיפה.