בשורת האחדות: מערכת כשרות מהודרת ומשותפת

יוסי לוז
כ"ט שבט ה'תשפ"א 11/02/21
לאחר חודשים של הכנה, במהלך השבוע האחרון הושלם מהלך האחדות בעיר אלעד ובמסגרתו יוקם מערך כשרות משותף לרבני העיר הגאונים הגרש"ז גרוסמן והגר"מ מלכא • ראש העיר: "אנחנו יוצקים תוכן של אחדות והידור. זו בשורה חשובה לתושבים ולבעלי העסקים הרבים בעיר"

לאחר כעשרים שנה, בהן פעלו בעיר שתי מערכות כשרות של רבני העיר, במהלך השבוע האחרון הושלם מהלך האחדות עליו עמל  במשך תקופה ארוכה ראש העיר ישראל פרוש, בברכת רבני העיר הגאונים הרב מרדכי מלכא והרב שלמה זלמן גרוסמן.

מערכת הכשרות המאוחדת תפעל בראשותם של רבני העיר, הגרש"ז גרוסמן והגר"מ מלכא שליט"א. המהלך יצא אל הפועל לאחר שרבני העיר הגיעו להבנה בצורך להקים מערך כשרות מאוחד, אשר יהיה מוסכם על כלל התושבים, כשלצד זאת הדבר מהווה בשורה לבעלי עסקי המזון באלעד.

במסגרת איחוד הכשרויות ייכנסו מפקחי כשרות נוספים שיפקחו מטעם הרבנים על התהליכים הכשרותיים. במהלך הפגישה בין הרבנים, שהתקיימה במעונו של הגר"מ מלכא, סוכם כי בימים הקרובים יסוכמו הפרטים הסופיים להקמת המערך לכשרות מהודרת בתכלית ההידור, קביעת ההידורים ודרכי הכשרות, כפי הבד"צים החשובים בעולם התורה, כשעל הפרטים המלאים תפורסם הודעה מפורטת בהמשך אי"ה.

המרא דאתרא הגר"מ מלכא שיבח את ראש העיר שפעל לאחדות השורות ואמר, כי "הכי חשוב זה שהגענו לסנכרון מלא בין הרבנים, במטרה להגיע להבנות משותפות. גם אם תהיינה חילוקי דעות, אנחנו יודעים למצוא את הדרך".

"אנחנו משרתים את הציבור ונדע איך למצוא את הדרך הישרה", הוסיף הגר"מ והזכיר כי כשמונה למרא דאתרא של אלעד, הדריך אותו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל להעביר את פסיקת ההלכה לכל אחד כפי המסורת שקיבל מאבותיו.

המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן אמר, כי "בניגוד למה שחשבו, מעולם לא הייתה לנו מחלוקת. שנינו רוצים את הכשרות של העיר, ולפעמים יש חילוקי דעות בעמדות עקרוניות, אך לא הייתה לנו מחלוקת. אנחנו מתפללים שנצליח להקים מערך כשרות מהודר בתכלית ההידור, כפי הכללים הנהוגים בעולם התורה".

ראש העיר ישראל פרוש אמר, כי "ברוך ה' הצלחנו לייצב את העיר כלכלית, להביא לפה ישיבות רבות, ולשדרג את חזות העיר. עכשיו אנחנו יוצקים תוכן של אחדות והידור - וזו בשורה חשובה גם לתושבים וגם לבעלי העסקים הרבים בעיר".